Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.
Heeft u naar aanleiding van onderstaande documenten vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Onze gegevens luiden als volgt:

Noord-Nederlandse Assurantiemakelaars B.V.
Gotenburgweg 60
9723 TM Groningen

Tel.nr.               050-5370590
Fax nr.              050-5370591
Email                info@nnam.nl
Website            www.nnam.nl

AFM vergunningnr.        12005973
KvK dossiernr.                 02081993
KIFID aansluitnr.            300.003193

Algemene Voorwaarden

Dienstenwijzer

Beloningsbeleid

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Privacyverklaring